About us

Học Viện Giáo dục A Plus Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Trade Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 13,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Online Marketing , Advertising / PR / Communications , Marketing
Experience 2 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

  • Ha Noi

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CN Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 13 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi