About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN Á

Employment Information

Chuyên viên Trade marketing

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Food & Beverage (F&B)
Experience 3 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Tập Đoàn Tân Long

$ Competitive

  • Ha Noi

Học Viện Giáo dục A Plus Việt Nam

$ 16 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Nu Việt Nam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CN Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Spring Group

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi