language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm (Product Deployment Officer)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng tài liệu yêu cầu người dùng để chuyển hóa chức năng, đặc tính sản phẩm, mô hình bán hàng, công cụ bán hàng và quản lý sản phẩm lên hệ thống theo các yêu cầu của nghiệp vụ và kinh doanh
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm thử chức năng hệ thống, nghiệm thu và hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ sử dụng, vận hành hệ thống/
 • Kiểm tra và đánh giá chức năng của hệ thống, tính hiệu quả của quy trình, từ đó đề xuất giải pháp để cải thiện, nâng cấp hệ thống nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động
 • Làm việc với đối tác để xây dựng chi tiết yêu cầu, tài liệu đặc tả; từ đó thiết lập và xây dựng các chức năng hệ thống, kết nối và triển khai các hạng mục của dự án theo kế hoạch đặt ra, đảm bảo đúng tiến độ
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai sản phẩm trên hệ thống cho các đơn vị liên quan
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá hiệu quả vận hành và sự đáp ứng của hệ thống trong quá trình triển khai sản phẩm; đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cấp hệ thống
 • Các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo phân giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, phát triển Công nghệ thông tin, chuyên ngành kỹ thuật
 • Đã làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến chuyên môn tài chính, ngân hàng từ 2 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp đến nghiệp vụ triển khai sản phẩm, phát triển hệ thống, các dự án liên quan đến sản phẩm, hệ thống lõi của ngân hàng
 • Có thể hiểu và giao tiếp tiếng Anh khá. Có thể dịch và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh một cách trôi chảy và chuẩn mực
 • Hiểu và có khả năng vận dụng các khái niệm, quy luật, quy trình, logic vận hành cơ bản của hệ thống lõi /hệ thống quản lý quản vay/hệ thống luân chuyển hồ sơ khoản vay của tổ chức tài chính, ngân hàng trong việc thiết lập sản phẩm và quy trình vận hành sản phẩm trên hệ thống
 • Kỹ năng sử dụng word, excel, power point thành thạo; có khả năng thiết kế báo cáo; soạn thảo tài liệu hỗ trợ triển khai sản phẩm, hướng dẫn nghiệp vụ
 • Có khả năng làm việc theo nhóm và kết nối với các đơn vị nội bộ, đối tác nhằm triển khai kế hoạch của dự án đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu dự án

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Chuyên Viên Triển Khai Sản Phẩm (Product Deployment Officer)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts