Chuyên viên Trợ lý dự án - Ban Triển khai chuyển đổi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham gia hỗ trợ PM trong công tác triển khai các dự án, theo dõi kế hoạch triển khai, phạm vi dự án, nguồn lực, quản lý ngân sách và chi phí, tổ chức và đảm bảo cuộc họp dự án và phát hiện kịp thời những vấn đề/rủi ro của dự án
 • Điều phối và hỗ trợ các đơn vị xử lý công việc triển khai dự án, hỗ trợ theo dõi và giám sát kế hoạch dự án, tình hình sử dụng nguồn lực, ngân sách và chi tiêu cưa dự án;
 • Phối hợp chuẩn bị nội dung các báo cáo và tài liệu dự án, tổ chức họp và chuẩn bị hậu cần cho các buổi họp, ghi chép/văn bản hóa các quyết định buổi họp và theo dõi việc triển khai các quyết định đó;
 • Theo dõi các thay đổi dự án, đảm bảo các thay đổi này phải được phê duyệt và tuân thủ đúng theo quy định kiểm soát thay đổi của MB;
 • Đảm bảo dự án tuân thủ khuôn khổ, quy định, quy trình và tất cả các tiêu chuẩn về QLDA;
 • Phát hiện các rủi ro/vấn đề dự án, đề xuất giải pháp để PM xử lý hoặc báo cáo lên cấp cao hơn;
 • Duy trì mối quan hệ thường xuyên và tăng cường sự gắn kết giữa thành viên dự án với các cán bộ tại đơn vị triển khai dự án;
 • Hỗ trợ xây dựng và truyền thông nội dung dự án tới các đơn vị trong toàn hệ thống;
 • Hỗ trợ PM làm việc với các đối tác, đơn vị trong và ngoài;
 • Cung cấp các hỗ trợ hành chính khi cần thiết.
 • Thực hiện các nhiệm vụ dự án theo yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên (ưu tiên ngành tài chính ngân hàng)
 • Chứng chỉ Quản lý dự án PMP/ PMI-ACP
 • Kinh nghiệm 1-  2 năm quản lý dự án tại các công ty hoặc ngân hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback