About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Trung Tâm Quan Hệ Đối Tác Và Dịch Vụ Bảo Hiểm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Công nghiệp Weldcom

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi | Binh Duong

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Kangaroo Group

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi