About us

Tập Đoàn Đất Xanh

Employment Information

Chuyên viên Truyền thông ( Đối Ngoại )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Star Hằng Lê

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đất Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

$ 11 Mil - 15,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh