language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ Cấp 1

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Job Description

1. Xây dựng nhanh chóng và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động truyền thông nội bộ quy mô trung bình
2. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đầu mối tổ chức triển khai, kiểm soát chi phí được duyệt và hiệu quả chi tiêu cho hoạt đông sự kiện nội bộ có quy mô vừa và nhỏ từ 50-<200 người
3. Phối hợp nhanh chóng, hiệu quả với các đơn vị liên quan để triển khai các chương trình hoạt động truyền thông nội bộ
4. Quản lý, giám sát các hoạt động truyền thông nội bộ được trên toàn hệ thống được phân công
5. Cập nhật kịp thời, báo cáo đầy đủ, đưa ra được các đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất về công tác TTNB;
6. Nghiên cứu và đề xuất các hoạt động TTNB phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn, và văn hóa doanh nghiệp của SHB;
7. Duy trì và phát triển các kênh thông tin nội bộ khác nhau như: sản xuất và phát các video trao đổi của các lãnh đạo cấp cao ngân hàng tới các nhân viên, khám phá các kênh truyền thông hiệu quả khác
8. Xây dựng các nội dung truyền thông nội bộ và quản trị trang Web SHB Inside và bản tin SHBNews thành một kênh truyền thông nội bộ hiệu quả
9. Chủ động đề xuất các sửa đổi, điều chỉnh đối với các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan trực tiếp đến công tác TTNB; tham gia ý kiến đối với các văn bản, quy định có liên quan.
10. Xây dựng giải pháp truyền thông nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển và văn hóa ngân hàng và kế hoạch hành động ngắn hạn phù hợp với chiến lược truyền thông nội bộ và chiến lược phát triển thương hiệu SHB;
11. Giám sát/ đo lường hiệu quả thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ được giao, từ đó đưa ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và giải pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả
12. Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chuyên viên và các cán bộ của các đơn vị trong hệ thống
13. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng/ người được ủy quyền và Ban Lãnh đạo Ban/Khối.

Job Requirement

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/Quan hệ công chúng/Quản trị kinh doanh/Đạo diễn sự kiện/Truyền thông.

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Bằng A2 khung châu Âu

Trình độ Tin học: Chứng chỉ MOS > 720 điểm

Thâm niên làm việc: Trên 4 năm.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp khá; Hiểu nội dung cần diễn đạt; Có khả năng trả lời lưu loát; Hành vi, thái độ chuẩn mực.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết vấn đề ở mức độ khá; Các lập luận đưa ra có căn cứ, quan điểm riêng để thuyết phục.

Kỹ năng làm việc: Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc; nhiệt tình với công việc; có thể làm việc độc lập mà không cần đến sự hướng dẫn thường xuyên, liên tục.

Kỹ năng lập và triển khai Kế hoạch: Đặt ra được các mục tiêu công việc cho bản thân; sắp xếp các công việc theo kế hoạch; xác định các yêu cầu, đòi hỏi để hoàn thành các mục tiêu đó; tự giám sát được chất lượng công việc.

Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ: Có tinh thần chủ động hợp tác và tích cực trong các mối quan hệ; thiết lập và duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp; thường xuyên trao đổi, giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa; Nhiệt tình và tích cực trong việc tham gia các hoạt động, chương trình xây dựng môi trường làm việc tích cực.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ Cấp 1

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts