language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Truyền Thông và Thương hiệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý thống nhất việc sử dụng thương hiệu trong các hoạt động của Công ty;
 • Quảng bá thương hiệu trong nội bộ Công ty và bên ngoài Công ty;
 • Thực hiện quản lý các thông tin được đăng trên báo chí, phương tiện truyền thông....
 • Quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng và xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với báo chí, cơ quan truyền thông nhằm tạo dựng và giữ gìn hình ảnh tích cực cho Công ty;
 • Lập và thực hiện các kế hoạch truyền thông hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh cho Công ty để phục vụ quyền lợi và phát triển thương hiệu của Công ty;
 • Tổ chức các sự kiện quan trọng của Công ty và lên kế hoạch PR cho từng sự kiện;
 • Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, phối hợp xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Lên kế hoạch cho một số chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới của Công ty & thực hiện công tác chăm sóc khách hàng

Job Requirement

 • Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc;
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.
 • Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quảng cáo, Báo chí, PR
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Tin học: Văn phòng
 • Kỹ năng khác: Khả năng thẩm mỹ, logic, Kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế, Kỹ năng sáng tạo, Kỹ năng quản lý giao tiếp, trình bày tốt, Kỹ năng làm việc nhóm

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

www.bvsc.com.vnCompany size: 250
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm...Detail

Chuyên Viên Truyền Thông và Thương hiệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts