About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Aia - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Kiên Long [ Bình Tân]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh