About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản (Các Dự Án Của Tập Đoàn Đất Xanh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 80,000,000 VND
Deadline to apply 02/11/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

  • Ho Chi Minh