About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

Chuyên Viên Tư vấn Bất Động Sản (Đất Xanh Miền Nam - Làm việc tại VP Đồng Nai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 35,000,000 - 75,000,000 VND
Deadline to apply 05/05/2021
Industry Sales / Business Development , Civil / Construction , Real Estate

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 17 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa Đồng Nai

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai