About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn Bất Động Sản (Hoa hồng cao- Dự án chủ đầu tư)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate
Experience 1 Years

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Can Tho

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản UniHomes

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 15 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Can Tho

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

  • Ho Chi Minh