About us

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

Job level Entry Level
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Real Estate

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 4 Tr - 10 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Hoàng Phát

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty Cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Nam Dinh | Ninh Binh | Thanh Hoa

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Thanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Nghe An | Thanh Hoa