About us

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn BĐS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 5,500,000 VND
Deadline to apply 19/08/2021
Industry Sales / Business Development , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi