About us

Sàn Forex Zeal Technology

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Consulting , Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Sàn Forex Zeal Technology

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Sàn Forex Zeal Technology

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Novaone

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý & Giải Pháp Đầu Tư Ever Win

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 15,4 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ 14 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh