About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vân Dịch Vụ Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Kiên Long [Quận 6]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/01/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Insurance

Location

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6,3 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh