About us

Công ty CP NetNam

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp (Techsales)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/06/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , IT - Hardware / Network

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 27 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 7,5 Tr - 50 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi | Nghe An | Thanh Hoa