About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Chuyên viên tư vấn giáo dục [Ocean Edu Đại Từ]

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 29/03/2023
Industry Marketing , Sales / Business Development , Education /Training

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thai Nguyen