About us

KDI EDUCATION

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn Giáo dục STEM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 24/01/2023
Industry Marketing , Sales / Business Development , Consulting
Experience 1 - 2 Years

Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến (ONSCHOOL)

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Úc (ACET)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Geniebook Vietnam Co., Ltd.

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Dịch vụ Du học và Đào tạo German- Link

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi