About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - 2B018

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 02/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 14 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Onpoint

$ 7 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh