About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn khách hàng cá nhân (CS) - RB - MSB - 2B023

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/10/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Can Tho

TANCA - CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG XANH

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh