About us

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Khóa Học (Phỏng vấn trước Tết - Đi làm sau Tết)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 06/02/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Ninh Binh

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi