About us

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn Kinh Doanh Bất Động Sản - Tập đoàn Đất xanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 01/06/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 80 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 15 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Mil - 50 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai