About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - ĐI LÀM SAU TẾT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Insurance , Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

MITSHUBISHI VIỆT HỒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Duong

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi