About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Consulting , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Tr - 21 Tr VND

 • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 11 Tr - 21 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 11 Tr - 21 Tr VND

 • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

 • Ba Ria-VT

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi