About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/02/2021
Industry Consulting , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | Ba Ria-VT

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • T. Thien Hue

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Mil - 17,4 Mil VND

  • Ha Noi

Manulife (Vietnam) Limited

$ Competitive

  • Binh Dinh | Ha Noi | Gia Lai