About us

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KÊNH HỢP TÁC NGÂN HÀNG VPBANK

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,500,000 - 22,500,000 VND
Deadline to apply 18/01/2023
Industry Insurance , Securities , Real Estate
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 22,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi