About us

PPP Laser Clinic Viet Nam

Employment Information

Chuyên Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ Cao Cấp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Sales / Business Development , Medical / Healthcare , Consulting
Experience 2 Years

CT TNHH Thiện Tâm Thành

$ 7 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

$ 10 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi