About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn tín dụng thế chấp (RML) - RB - MSB - 1V047

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 02/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh