About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Employment Information

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh - Egroup

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/06/2020
Industry Consulting , Customer Service , Education /Training
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CSIS

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP IIG Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

TRƯỜNG MẦM NON & TIỂU HỌC GENESIS

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi