About us

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Employment Information

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 2 - 5 Years

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Binh Duong

Công Ty TNHH Manabie Việt Nam

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

APAX LEADERS

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TOMATO Education

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

$ Over 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong