About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (9-15 TRIỆU)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Administrative / Clerical , Human Resources , Interpreter/ Translator
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi