language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

http://catdang.com.vn

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ CÁT ĐẰNG là một công ty được hình thành từ 100% vốn chủ sở hữu, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và thương mại. Các sản phẩm chủ lực là sản phẩm nội thất, đồ trang... Detail

Employment Information

Chuyên viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

* Phụ trách mảng tuyển dụng:

- Phối hợp với các bộ phận lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý/năm

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng: tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lập phương án tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, lập các hồ sơ liên quan theo quy trình tuyển dụng, thông báo kết quả pv cho ứng viên, tiếp nhận nhân viên mới & theo dõi quá trình học việc, thử việc

- Hỗ trợ trong việc xây dựng các công cụ tuyển dụng: xây dựng Bản MTCV, xây dựng data ứng viên, tham gia xây dựng, quy trình, quy định, chính sách tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến người lao động: chế độ, bổ nhiệm, luân chuyển, kí HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ...

- Báo cáo tình hình lao động cho cơ quan quản lý Nhà Nước

* Phụ trách mảng đào tạo:

- Khảo sát nhu cầu đào tạo từ các bộ phận

- Lập kế hoạch đào tạo tháng/quý/ năm

- Triển khai kế hoạch đào tạo: bao gồm đào tạo nội bộ & đào tạo bên ngoài

- Đánh giá sau đào tạo: giám sát & kiểm tra kế hoạch hành động sau đào tạo của nhân viên, đo lường hiệu quả của chương trình đào tạo, lập báo cáo phân tích, duy trì hiệu quả ứng dụng vào thực tế sau đào tạo...

- Hỗ trợ các công việc khác cho Trưởng Phòng Nhân Sự

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, CĐ chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế lao động hoặc Quản trị kinh doanh.

- Kiến thức tổng quan về thị trường lao động, quản trị nhân sự, luật lao động, Tâm lý nhân sự...

- Kiến thức & kỹ năng chuyên sâu về Phỏng vấn tuyển chọn.

- Giao tiếp tốt, rõ ràng, tự tin, có thể thuyết trình trước đám đông

- Khả năng đánh giá & nhận định con người tốt

- Kỹ năng xây dựng tài liệu đào tạo

- Có mạng lưới về ứng viên, có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực nhân sự trong mảng online, mạng xã hội...

- Linh hoạt trong cách xử thế...

More Information

  • Experience: 3 - 5 Years

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng

Employment Information

Chuyên viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

Location