About us

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Lớp Học Nhỏ

Employment Information

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Mass)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources
Experience 2 - 5 Years

FE CREDIT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

KFC Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SX TM -DV SABLANCA

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

RiTa Võ

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh