Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1. Tuyển dụng theo kế hoạch định biên của các đơn vị được phân công, đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào đáp ứng yêu cầu của đơn vị và theo quy định của Ngân hàng.
2. Tổ chức các chương trình tuyển dụng theo Quy trình, Quy định bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên; kiểm tra, phỏng vấn; trình phê duyệt tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ nhân viên mới.
3. Thực hiện kiểm soát hoạt động tuyển dụng
- Phân tích, đánh giá được kết quả tuyển dụng đưa ra các đề xuất cần xây dựng hoặc điều chỉnh liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng và thu hút nhân tài đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại SHB, quy định của pháp luật hiện hành.
4. Khai thác & tìm kiếm các nguồn ứng viên tuyển dụng
- Tiếp cập và tạo nguồn các vị trí được phân công.
- Có đề xuất về biện pháp tạo nguồn, xây dựng được mạng lưới ứng viên.
5. Đề xuất, triển khai các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, cá nhân trong & ngoài SHB
6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên.
- Chuyên ngành đào tạo: Luật/Quản trị nhân sự/Kinh tế.
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lập kế hoạch.
- Ngoại ngữ: TOIEC: 350 trở lên (hoặc trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương A2 khung Châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

More Information

 • Job type : Permanent
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Location

Employment Information

 • Work location
 • Job level
  Experienced (Non - Manager)
 • Salary
  Competitive
 • Deadline to apply
  20/08/2021
 • Industry
 • Experience
  No experience

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trung tâm Dịch vụ Nhân sự

5.000-9.999 staffs

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội , tên viết tắt SHB, được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/01/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/09/2006. Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, SHB đã có những bước tăng trưởng, phát triển an toàn, minh bạch và bền vững. SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân... View more

Feedback