From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Tuyển dụng và Phát triển Nhân sự

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Công tác tuyển dụng:
- Tiếp nhận và xử lý các nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị
- Sử dụng các công cụ/phương pháp tuyển dụng để thu hút ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng
- Nhận và sơ loại hồ sơ ứng viên theo đúng tiêu chuẩn tuyển dụng.
- Tổ chức sơ tuyển, thi tuyển, phỏng vấn ứng viên

- Chốt kết quả tuyển dụng.
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận ứng viên gia nhập SHB và theo dõi, đánh giá khi hết hạn học việc, thử việc đảm bảo đúng hạn.
2. Công tác Phát triển nhân sự:
- Theo dõi, đôn đốc và tiếp nhận và xử lý các đề xuất bổ nhiệm/miễn nhiệm/điều động/điều chuyển/luân chuyển/sắp xếp nhân sự từ các đơn vị.
- Chủ động lấy ý kiến các đơn vị về các đề xuất từ Đơn vị kinh doanh trong công tác bổ nhiệm/miễn nhiệm/điều động/điều chuyển/luân chuyển/sắp xếp nhân sự
- Thực hiện các thủ tục trình lên cấp lãnh đạo đảm bảo thời gian theo quy định của SHB.
- Gửi kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị kinh doanh và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

3. Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực; quản trị kinh doanh; luật hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có các kỹ năng và khả năng sau:
+ Kỹ năng soạn thảo văn bản 
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
+ Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
+ Kỹ năng đánh giá và giải quyết vấn đề
+ Khả năng làm việc nhóm
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại các tổ chức tín dụng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Chuyên viên Tuyển dụng và Phát triển Nhân sự

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts