About us

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Human Resources , Securities , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

RiTa Võ

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hỷ Lâm Môn & L'amour Bakery

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ZASALY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ho Chi Minh