About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

Employment Information

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Human Resources
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • An Giang

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • An Giang | Ben Tre | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ Competitive

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ Competitive

  • An Giang

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

$ Competitive

  • An Giang | Can Tho | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ Competitive

  • An Giang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | An Giang | Ba Ria-VT