About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 08/08/2021
Industry Education /Training , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Competitive

  • Ha Noi

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

MF Viet Nam Information Technology Co.,Ltd

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 11 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MAI VIỆT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi