About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Chuyên viên vận hành Data Center (Cơ hội phát triển tốt)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Telecommunications , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 5 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

BellSystem24-Hoa Sao

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ Competitive

  • Ha Noi