About us

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

Employment Information

Chuyên viên vận hành hệ thống (Sys + App)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Consulting , Telecommunications , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances's Client

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 44 Tr VND

  • Ha Noi