language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Văn phòng

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Updated: 09/01/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Administrative / Clerical

  Deadline to apply: 07/02/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Công tác thư ký Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Điều phối và giải quyết các vấn đề về tổ chức cho các phiên họp HĐQT

Thông báo cho mọi thành viên HĐQT về các phiên họp HĐQT

Truyền đạt thông tin và thu thập phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT

Ghi biên bản các phiên họp HĐQT và các Nghị Quyết, Quyết định có liên quan

Xây dựng mẫu để chuẩn bị tài liệu và các bài trình bày của HĐQT

Là đầu mối của HĐQT giải thích các yêu cầu mang tính thủ tục về pháp lý, điều lệ và văn bản quy định của Công ty cho các đơn vị nội bộ của Công ty

Là đầu mối của HĐQT giới thiệu thành viên HĐQT mới với các thành viên khác của HĐQT và cung cấp các thông tin có liên quan để thành viên mới tiếp cận công việc.

Lưu giữ các văn bản có tính chất pháp lý của Hội đồng Quản trị

Giúp việc hoạt động Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc

Thực hiện các công việc hành chính cho Hội đồng Quản trị và CEO bao gồm: xây dựng, điều phối lịch làm việc, theo dõi và thực hiện các thủ tục về các khoản chi tiêu của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành

Theo dõi các chỉ đạo và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và CEO

Truyền đạt bằng văn bản hoặc bằng lời theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị, CEO đến các đơn vị nội bộ Công ty, các Công ty thành viên, đến đối tác khác

Đầu mối tiếp nhận các hồ sơ trình Chủ tịch HĐQT và CEO từ các đơn vị ngoài hệ thống

Dịch thuật các tài liệu phục vụ hoạt động của HĐQT và CEO

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học luật, quản trị kinh doanh

Kiến thức về xã hội, kinh tế, đời sống

Am hiểu về các luật định của một doanh nghiệp niêm yết

Pháp luật kinh tế, dân sự, lao động…..

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết)

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS. Word, Excel, Power Point, Internet.

Kỹ năng hoạch định, xây dựng kế hoạch

Kỹ năng điều phối công việc

Khả năng ngoại giao và diễn thuyết tốt.

Độc lập và theo nhóm, chịu áp lực cao…

Chính trực, quyết đoán, kiên định

Trung thực, bảo mật thông tin, năng động, sáng tạo

Tinh thần cầu thị, chủ động, hi sinh.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/Company size: 1000-5000
Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên Văn phòng

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts