About us

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Employment Information

Chuyên viên Xây dựng chính sách và Phát triển tổ chức

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 7,000,000 VND
Deadline to apply 27/11/2020
Industry Executive management , Human Resources , Insurance
Experience 1 Years

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Dale Carnegie Việt Nam

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 10 Tr - 16 Tr VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi