language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Xây Dựng Quy Trình

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện soạn thảo, rà soát quy trình hiện tại đang áp dụng, các quy định liên quan đến chính sách nhân sự

- Đào tạo và truyền thông chính sách nhân sự trong công ty

- Tổ chức, theo dõi và kiểm soát nhân sự theo đúng quy trình nhân sự

- Hỗ trợ phân tích, xây dựng hệ thống đánh giá theo KPI

- Soạn thảo, cập nhật tài liệu hướng dẫn nhân sự

- Thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Job Requirement

-   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Luật, quản trị kinh doanh

-   Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về xây dựng quy trình, rà soát lại hệ thống doanh nghiệp, xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực.

-   Khả năng tư duy, logic, phân tích hệ thống, vấn đề

-   Tính trung thực trong làm việc và giải quyết vấn đề

-    Khả năng giao tiếp, thuyết trình, tiếng anh giao tiếp cơ bản

-     Có tiếng Hàn là một lợi thế.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 28 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Xây Dựng Quy Trình

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts