language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Xử Lý Báo Cáo Số Liệu

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 19/06/2018

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 5 Years

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply: 12/07/2018

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thu thập, thống kê số liệu lớn data để thực hiện báo cáo.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Job Requirement

- Sử dụng tốt excel.

- Giỏi trong công tác báo cáo số liệu.

- Khả năng trình bày số liệu, tổng hợp tốt.

- Cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Xử Lý Báo Cáo Số Liệu

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts