About us

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

Employment Information

Chuyên viên xử lý hệ thống hỗ trợ kinh doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

LienVietPostBank

$ Competitive

  • Ha Noi