About us

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Employment Information

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/12/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang | Quang Nam

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Tien Giang

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Tien Giang | Ca Mau

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ca Mau | Gia Lai

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh