About us

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Employment Information

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 16/12/2020
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment

Location

Dong Nai

Ba Ria-VT

Vinh Long

VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Vinh Long | Quang Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Dong Nai | Binh Duong

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Dong Nai

KOVA Trading – KOVA Group

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

$ Competitive

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Binh Duong | Dong Nai