About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên viên Xử lý nợ mảng khách hàng doanh nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 800 USD
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Banking
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank)

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

True Money Vietnam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank)

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ 8,5 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh