About us

Công ty Cổ phần Elepharma

Employment Information

CHUYÊN VIÊN YOUTUBE ADS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Location

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Duong

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Cổ phần HiSmile Việt Nam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Golf Quốc Gia Việt Nam Golfgroup

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CON ĐƯỜNG HOA NGỮ

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 20 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Thời Trang Baesic

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Thời Trang Baesic

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi